Invitation from CUS

Invitation from CUS

with No Comments

Aan alle coaches en managers van de teams van 1° afdeling softball dames, 1° afdeling softball heren en Golden League Baseball in België:

En aan alle federale scheidsrechters van België

 

Op 8 mei om 20u wordt u allen uitgenodigd in het Huis van de Sport, te Antwerpen-Berchem, Boomgaardstraat 22.

De CUS (commissie umpires scores) wenst u een nieuw systeem van evaluatie voor scheidsrechters voor te stellen, waarvan we hopen dat u eraan wil meewerken.

Tevens zal er overleg gepleegd worden en uitleg gegeven worden inzake nieuwe reglementen (BB) of blijvende moeilijke topics.

We hopen op uw massale aanwezigheid!

Tot dan!


A tous les coaches et managers des équipes dans les 1ières divisions SD-SH et “Golden League Baseball en Belgique.

Et à tous les arbitres  fédéraux.

Le 8 mai 2017,  vous êtes tous invité à la Huis Van De Sport (Maison du Sport) à Berchem (Anvèrs),  Boomgaardstraat 22.

Le CUS (commission,  arbitres et scores) veut bien vous proposer  un nouveau système d’évaluation des arbitres.  Nous espérons que vous voulez contribuer et travailler ensemble avec nous.

Aussi, il est possible à consulter et donner une explication sur les nouvelles réglementations (baseball) ou des sujets difficiles percistantes.

Nous espérons que tout le monde sera présent !
A bientôt !
CUS